Źródło
Pracownia Rozwoju Osobistego
Mirosława Dominowska
tel. (+48) 668 185 439
e-mail: kontakt@pracownia-zrodlo.pl
Warszawa

Nr konta bankowego:
84 1140 2004 0000 3102 3229 3238Informacja

dla osób korzystających ze strony www.pracownia-zrodlo.pl

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem swojej działalności Pracownia Rozwoju Osobistego „Źródło” przetwarza dane osobowe osób, które skontaktowały się z nami.

Na podstawie art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych jest firma Usługi Psychologiczne Mirosława Dominowska z siedzibą w Warszawie, 01-910 Warszawa ul. Tołstoja 1 lok.395 NIP:118-056-00-94, Regon 142127147.

Cele przetwarzania danych osobowych: firma przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielania różnorodnej pomocy psychologicznej, indywidualnej bądź grupowej, co jest konieczne do realizacji usługi, zapisywania na konsultacje, terapię, informowania o terminie sesji, warsztatów, potwierdzania, odwoływania ich, itp., Przetwarzane mogą w być w tych celach być takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.

W celu wystawienia faktury i spełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, np. przechowywanie dokumentów księgowych, przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 RODO.

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom w celu wykonania danej usługi psychologicznej i teleinformatycznej koniecznej do wykonywania działalności firmy oraz biuru księgowemu Erachuba (z którym moja firma ma umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych) w celu wykonania koniecznych czynności księgowych.

Okres przechowywania danych: dane są przechowywane lub przetwarzane przez okres w którym są udzielane są usługi psychologiczne, ewentualnie tak długo,na jak długo wyraża Państwo zgodę, np. w celu zawiadamiania o warsztatach, z wyłączeniem danych przekazywanych do biura księgowego, które zgodnie z prawem muszą być przechowywane przez 5 lat.

Prawa: mają Państwo prawo dostępu do treści danych, zmodyfikowania ich, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przechowywanie i/lub przetwarzanie w każdej chwili.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Kontakt poprzez numer telefonu lub adres e-mailowy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

madnala