Nazywam się Lidia Krajczewska. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, realizatorem warsztatów rozwoju osobistego. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego nadany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Odbyłam Kurs Instruktorski Tańców w kręgu w Circle Dance Ireny Konachowicz.

Pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie i Warszawskim Centrum Psychologicznym z osobami indywidualnymi, grupami i rodzinami, prowadzę warsztaty terapeutyczno-teatralne. W pracy bliski jest mi nurt psychoterapii systemowej, wykorzystuję również elementy ruchu, pracy z ciałem, tańca, bajki i teatru, ponieważ uważam, że obcowanie ze sztuką umożliwia rozbudzenie i wspieranie twórczych możliwości człowieka.

Wiele satysfakcji daje mi wspieranie ludzi w ich drodze do rozwoju, odkrywaniu własnego potencjału, piękna, niezwykłości i mocy.

madnala