Tańce w kręgu


"Taniec budzi nasze ciało oraz drzemiącą w nim moc i duszę."

Colin Harrison

"Taniec jest starożytną sztuką znaną na całym świecie, która wraz z muzyką i poezją przepełniona jest doniosłymi, a nawet religijnymi wartościami."

(Judy King – "Tańce w kręgu.")

Od pradawnych czasów ludy plemienne tańczyły w kręgu w grupie lub indywidualnie, zwykle wokół totemu lub ogniska znajdującego się w centrum. Miało to ogromne znaczenie dla ówczesnych społeczności. Taniec integrował współplemieńców, budował społeczną tożsamość, pomagał przetrwać w trudnych chwilach (np. żałoby), miał znaczenie inicjacyjne (np. tańczono podczas uroczystego wprowadzania dzieci w dorosłość), służył gromadzeniu energii przed walką, spełniał funkcje duchowe (modlitewne), wyrażał także więź człowieka z przyrodą. Wraz z rozwojem cywilizacji rytualny, wspólnotowy charakter tańca został w dużej mierze zapomniany. Jednakże od kilkudziesięciu lat następuje stopniowy powrót do tradycji tańczenia w kręgu. Proces ten zapoczątkował Barnhard Wosien, niemiecki mistrz tańca, który zrezygnował z kariery baletmistrza i choreografa, by zwrócić się ku starym tańcom Europy Wschodniej, które go zafascynowały. Dzięki niemu i jego współpracy z ośrodkiem w Findhorn w Szkocji tańce w kręgu odnalazły swoje miejsce w życiu coraz większej liczby ludzi. Coraz powszechniejsze stają się tańce greckie, żydowskie, rosyjskie, bałkańskie oraz pochodzące z innych kultur. We współczesnych czasach mają one nieco inny charakter i znaczenie, choć nadal łączą wszystkich tańczących silnymi więzami, tworząc poczucie wspólnoty. Wyrażają nasze emocje, pragnienia, tęsknoty, intuicyjną mądrość i wyzwalają tkwiącą w człowieku głęboko wewnętrzną energię i siłę. Dzięki nim sięgamy do naszego wewnętrznego źródła i czerpiemy z niego. Tańce integrują nie tylko tańczących ze sobą, ale też każdego w jego wnętrzu (jego duszę i ciało).

Taniec w kręgu spełnia bardzo ważną, uzupełniającą wobec terapii werbalnej, funkcję terapeutyczną. Między innymi pozwala na odczucie i ekspresję emocji, daje możliwość i ułatwia nawiązywanie kontaktu z innymi, pozwala na zwiększenie samoświadomości, doświadczenie przynależności do grupy, spójności, akceptacji oraz wiele innych. Jest jednym z ważnych elementów choreoterapii ( czyli, wg DMT - terapii tańcem i ruchem, która integruje człowieka w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej).

Tańce w kręgu są na ogół dość proste, a ich nauka nie nastręcza większych trudności. Mogą je tańczyć wszyscy, niezależnie od wieku, płci, poglądów i wyznania. Nie wymagają wcześniejszego przygotowania tanecznego.

"Taniec wyraża pełnię życia"

Nicholas Gage

Serdecznie zachęcam wszystkich do wspólnego tańczenia, doświadczania radości i wszelkich płynących z tego korzyści.

Sprawdź szczegóły oferty zajęć z "Tańca w kręgu" »

madnala