Wróć do oferty

JAK CZERPAĆ RADOŚĆ I SATYSFAKCJĘ Z KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?

Warsztat o charakterze edukacyjno-rozwojowym adresowany do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa).

Składa się z dwóch części. Podczas pierwszej uczestnicy w aktywny sposób uczą się jak w sposób pełen szacunku i miłości rozmawiać z dzieckiem. Aktywny sposób oznacza ćwiczenia praktyczne po wcześniejszym, krótkim zapoznaniu się z ogólnymi, podstawowymi zasadami konstruktywnej komunikacji. Druga część warsztatu poświęcona jest asertywności w kontakcie z dzieckiem,tj. omówieniu i ćwiczeniu konkretnych umiejętności, np. asertywnemu odmawianiu, chwaleniu, krytykowaniu, wyrażaniu uczuć, próśb i poleceń.

POTENCJALNE KORZYŚCI DLA RODZICÓW :

 1. Nawiązanie bliższych i głębszych kontaktów z dzieckiem.
 2. Ograniczenie liczby konfliktów z dzieckiem.
 3. Poradzenie sobie z trudnymi emocjami własnymi i dziecka.
 4. Zwiększenie szacunku do siebie i do dziecka.
 5. Umiejętności w zakresie asertywnego zachowania wobec dziecka ( i nie tylko ).
 6. Umiejętności w zakresie pomagania dzieciom w rozwoju ich samodzielności, odpowiedzialności i twórczego myślenia.
 7. Zyskanie autorytetu w oczach dziecka oraz jego zaufania.
 8. Psychiczne odciążenie rodzica.

POTENCJALNE KORZYŚCI DLA DZIECI RODZICÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WARSZTATU :

 1. Nawiązanie głębszego i opartego na zaufaniu kontaktu z rodzicami.
 2. Spokój, poczucie bezpieczeństwa, bycia akceptowanym i rozumianym.
 3. Wiara we własne możliwości.
 4. Samodzielność myślenia i twórczego rozwiązywania własnych problemów.
 5. Umiejętność wyrażania i przyjmowania emocji oraz zdrowe radzenie sobie z nimi.
 6. Umiejętności asertywnego zachowania poprzez naśladowanie rodziców.


Warsztat trwa 2 dni, tj. 16 godz.
Koszt za 2 dni warsztatu 280 zł.

W celu rezerwacji miejsca na warsztacie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, by sprawdzić czy są wolne miejsca.
Rezerwacja następuje po dokonaniu wpłaty na konto 100 zł. Do dwóch tygodni przed zajęciami istnieje możliwość zwrotu wpłaty w razie rezygnacji z warsztatu. Po tym terminie pobrana opłata nie będzie zwracana. W sytuacji odwołania warsztatu z przyczyn niezależnych od uczestnika, wpłaty będą zwracane w całości bądź przenoszone na poczet innych warsztatów. O rezerwacji decyduje kolejność wpłat.

W przelewie proszę podać tytuł warsztatu oraz imię i nazwisko.


Zapisy pod nr tel.: 668-185-439
lub : kontakt@pracownia-zrodlo.pl

madnala