Wróć do oferty

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Są to warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, wychowawców i opiekunów dzieci w różnym wieku. Składają się z 10 lub 12 spotkań dwugodzinnych. Umożliwiają rodzicom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności wychowawczych. Mają oni szansę wprowadzić w życie nowe metody postępowania z dziećmi, wyeliminować kary fizyczne, nauczyć się stosować pochwały, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, stawiać dzieciom zdrowe granice oraz zachęcać do współpracy i samodzielności. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, polegającymi na ćwiczeniu prezentowanych metod wychowawczych w scenkach oraz innych formach pracy grupowej bądź indywidualnej. Spotkania odbywają się co tydzień, w związku z czym uczestnicy mają możliwość wykorzystywania poznawanych metod w bezpośrednim kontakcie z dziećmi w domu, a następnie podzielenia się doświadczeniami, podyskutowania i skonsultowania się z prowadzącymi. Każde zajęcia zawierają część teoretyczną i praktyczną.

Celem warsztatów jest wskazanie rodzicom takich sposobów oddziaływania na dzieci, by pomogli im właściwie funkcjonować w rodzinie, szkole i innych grupach społecznych. Zajęcia mają pomóc opiekunom dostrzec potrzeby emocjonalne dzieci, zrozumieć je i zaakceptować oraz umożliwić zacieśnienie więzi między nimi a dziećmi i ich prawidłowy rozwój.

Warsztaty odbywają się cyklicznie na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej na Woli przy ul. Karolkowej. Dla klientów Ośrodka oraz mieszkańców Woli zajęcia są bezpłatne.


Prowadzący:
Lidia Krajczewska – psycholog
Mirosława Dominowska – psycholog


Zapisy w Ośrodku Opieki Społecznej,
ul. Karolkowa 58a
pod nr tel.:(22)632 01 25
prowadzi psycholog Lidia Krajczwska

madnala