Wróć do oferty

WARSZTAT ROZWOJU DUCHOWEGO

z elementami tańców w kręgu i choreoterapii

Warsztat trwa jeden dzień, tj. 8 godzin. Przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem duchowym. Pozwala na zagłębienie się we własną sferę duchową i odnalezienie przeżyć duchowych w codziennym życiu. Umożliwia otworzenie się uczestników na radości i przyjemności płynące z bycia "tu" i "teraz" oraz odkrycie poczucia sensu i szczęścia płynącego z kontaktu z wewnętrznym JA, Siłą Wyższą i Drugim Człowiekiem. Pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • Czym jest duchowość?
  • Jak przejawia się moja duchowość w codziennym życiu?
  • Co może mi pomóc w odczuwaniu szczęścia?

Koszt warsztatu 150 zł.

W celu rezerwacji miejsca na warsztacie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, by sprawdzić czy są wolne miejsca.
Rezerwacja następuje po dokonaniu wpłaty na konto 50 zł. Do dwóch tygodni przed zajęciami istnieje możliwość zwrotu wpłaty w razie rezygnacji z warsztatu. Po tym terminie pobrana opłata nie będzie zwracana. W sytuacji odwołania warsztatu z przyczyn niezależnych od uczestnika, wpłaty będą zwracane w całości bądź przenoszone na poczet innych warsztatów. O rezerwacji decyduje kolejność wpłat.

W przelewie proszę podać tytuł warsztatu oraz imię i nazwisko.


Zapisy pod nr tel.: 668-185-439
lub : kontakt@pracownia-zrodlo.pl

madnala