Wróć do oferty

WARSZTAT DZIECKO WEWNĘTRZNE

z elementami tańców w kręgu i choreoterapii

Warsztat o charakterze terapeutyczno-rozwojowym dla osób, które chciałyby zintegrować w sobie część dziecięcą, rodzicielską i dorosłą, poprzez zaakceptowanie i pokochanie swojego Wewnętrznego Dziecka, którego problemy rzutują na obecne, dorosłe życie i funkcjonowanie wśród ludzi.

Każdy z nas ma w sobie trzy części: dziecko, rodzica i dorosłego. Część dziecięca odpowiada za nasze wszelkie emocje, pragnienia, spontaniczność, twórczość. Część rodzicielska to zakazy, nakazy, normy moralne. Część dorosła to zintegrowane dziecko wewnętrzne i rodzic, to wybory, których dokonujemy, decyzje, które świadomie podejmujemy, granice, które tworzymy i regulujemy, zgodnie z własnymi potrzebami i wartościami. Żaden prawdziwie dojrzały, zdrowy dorosły nie może istnieć bez dziecka i bez rodzica. Dziecko Wewnętrzne to ta część w nas, która często jest przez nas odtrącana i nieakceptowana, podobnie, jak była odrzucana i lekceważona przez naszych rodziców czy opiekunów, którzy w naszym dzieciństwie nie radzili sobie ze swoimi problemami. To często skrzywdzone, pełne żalu, smutku, złości lub lęku dziecko w nas, ale także radosne, spontaniczne, cieszące się chwilą i twórcze, pełne wewnętrznego potencjału. Stłumione w dzieciństwie uczucia uaktywniają się w życiu dorosłym w podobnych do pierwotnych sytuacjach, wpływając często destrukcyjnie na nasze relacje z ludźmi, a możliwości twórczego życia są często zablokowane.

Podczas warsztatu pracy z Wewnętrznym Dzieckiem będziemy przyglądać się tej części w nas, zauważać jej istnienie, i jakości, które ze sobą niesie, uczucia, pragnienia, przekonania. Będziemy podążać za własnymi uczuciami do swojego Dziecka Wewnętrznego, określać swój stosunek do tej dziewczynki lub chłopca w sobie i kontaktować się z nią/nim na głębszym poziomie. Będziemy pracować nad akceptacją i ciepłym, pełnym miłości oraz mądrej troski stosunkiem do Dziecka Wewnętrznego, by móc otoczyć je opieką i dać wsparcie, a zarazem postawić zdrowe granice.

Warsztat trwa 8 godzin dydaktycznych 9.00 – 15.00
Koszt 160 zł

Prowadzące:
Mirosława Dominowska – psycholog, psychoterapeuta i trener
Lidia Krajczewska – psycholog, psychoterapeuta i trener

W celu rezerwacji miejsca na warsztacie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, by sprawdzić czy są wolne miejsca. Rezerwacja następuje po dokonaniu wpłaty na konto 80 zł lub całej sumy. Do dwóch tygodni przed zajęciami istnieje możliwość zwrotu wpłaty w razie rezygnacji z warsztatu. Po tym terminie pobrana opłata nie będzie zwracana. Pełną kwotę należy przelać na konto najpóźniej na tydzień przed warsztatem ( nr konta podany jest w zakładce Kontakt). W sytuacji odwołania warsztatu z przyczyn niezależnych od uczestnika, wpłaty będą zwracane w całości bądź przenoszone na poczet innych warsztatów. O rezerwacji decyduje kolejność wpłat.

W przelewie proszę podać tytuł warsztatu oraz imię i nazwisko.

Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby.


Zapisy pod nr tel.: 668-185-439
lub : kontakt@pracownia-zrodlo.pl

madnala