Wróć do oferty

Warsztat Wewnętrzny Rodzic

warsztat z elementami tańców w kręgu i choreoterapii.

Warsztat o charakterze terapeutyczno-rozwojowym dla osób, które chciałyby zintegrować w sobie część dziecięcą, rodzicielską i dorosłą, poprzez uświadomienie sobie i zrewidowanie tej części osobowości, którą nazywamy Wewnętrznym Rodzicem, a którego problemy rzutują na obecne, dorosłe życie i funkcjonowanie wśród ludzi.

Każdy z nas ma w sobie trzy części: dziecko, rodzica i dorosłego. Część dziecięca odpowiada za nasze wszelkie emocje, pragnienia, spontaniczność, twórczość. Część rodzicielska to zakazy, nakazy, normy moralne. Część dorosła to zintegrowane dziecko wewnętrzne i rodzic, to wybory, których dokonujemy, decyzje, które świadomie podejmujemy, granice, które tworzymy i regulujemy, zgodnie z własnymi potrzebami i wartościami. Żaden prawdziwie dojrzały, zdrowy dorosły nie może istnieć bez dziecka i bez rodzica.

Podczas tego warsztatu będziemy zajmować się pogłębianiem świadomości tej części naszej osobowości, która wiąże się z naszymi normami moralnymi, wartościami zasadami, powinnościami, zakazami i nakazami. Każdy uczestnik będzie miał okazję przyjrzeć się im oraz określić, z którymi się identyfikuje, które mu służą w sposób konstruktywny, a które są mu obce, przytłaczające i destrukcyjne, które chce zachować w dalszym życiu, a z których chce zrezygnować. Będzie mógł przeanalizować tę część Wewnętrznego Rodzica, która jest nadmiernie krytyczna i niszcząca oraz poznać sposoby radzenia sobie z nią. Będzie mógł również przyjrzeć się tej części Wewnętrznego Rodzica, która jest opiekuńcza i troskliwa.

Warsztat trwa 8 godzin dydaktycznych 9.00 – 15.00
Koszt 160 zł

Prowadzące:
Mirosława Dominowska – psycholog, psychoterapeuta i trener
Lidia Krajczewska – psycholog, psychoterapeuta i trener

W celu rezerwacji miejsca na warsztacie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy, by sprawdzić czy są wolne miejsca. Rezerwacja następuje po dokonaniu wpłaty na konto 80 zł lub całej sumy. Do dwóch tygodni przed zajęciami istnieje możliwość zwrotu wpłaty w razie rezygnacji z warsztatu. Po tym terminie pobrana opłata nie będzie zwracana. Pełną kwotę należy przelać na konto najpóźniej na tydzień przed warsztatem ( nr konta podany jest w zakładce Kontakt). W sytuacji odwołania warsztatu z przyczyn niezależnych od uczestnika, wpłaty będą zwracane w całości bądź przenoszone na poczet innych warsztatów. O rezerwacji decyduje kolejność wpłat.

W przelewie proszę podać tytuł warsztatu oraz imię i nazwisko.

Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby.


Zapisy pod nr tel.: 668-185-439
lub : kontakt@pracownia-zrodlo.pl

madnala